Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:

1. Εισαγωγή στους υπολογιστές: αναπαράσταση δεδομένων, υλικό και λογισμικό.

2. Δομημένος Προγραμματισμός με τη γλώσσα C: βασικές έννοιες, τύποι δεδομένων, δομές δεδομένων, σταθερές και μεταβλητές, επεξεργασία δεδομένων, εντολές ελέγχου, επαναλήψεις, πίνακες, υποπρογράμματα (συναρτήσεις - υπορουτίνες, χειρισμός εισόδου/εξόδου, αρχεία δεδομένων.

Ημερολόγιο