Πρακτική Άσκηση

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ

Περιγραφή

Αίτηση συμμετοχής σε ανασκαφή του ΙΑΚΑ

  1. Στα "Έγγραφα" θα διαβάσετε πληροφορίες για τις ανασκαφές.
  2. Επιλέξτε από το μενού αριστερά "Ερωτηματολόγια".
  3. Επιλέξτε το ερωτηματολόγιο "Αίτηση συμμετοχής σε ανασκαφή".
  4. Συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητάμε.
  5. Πατήστε "Υποβολή".

Η αίτησή σας θα καταγραφεί. Θα σας απαντήσουμε μετά την εξέταση όλων των αιτήσεων.

Οι φοιτητές-τριες εκτός Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7NIb0WxuQAIfVwarAl_SLqaOkljcynCffKI9c63Ijy6HlSg/viewform?usp=sf_link

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις ανασκαφές είναι η Παρασκευή 28/5/2021.