ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιγραφή

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους πρωτοετείς φοιτητές την πρώτη επαφή με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και γενικότερα της επίλυσης προβλημάτων με τη βοήθεια υπολογιστή. Ακολούθως, οι φοιτητές εισάγονται στη γλώσσα προγραμματισμού C, μια κλασική, ισχυρή γλώσσα διαδικαστικού (imperative), δομημένου προγραμματισμού.

Το μάθημα συνοδεύεται από εργαστήριο, στο οποίο οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν πρακτικά - σε σειρά εργασιών - όσα διδάχθηκαν στο μάθημα με στόχο τη βαθύτερη εμπέδωση των εννοιών και τεχνικών.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: μοντέλο μνήμης, έννοια μεταβλητής, βασικούς τύπους δεδομένων και τελεστές, δομές ελέγχου για διακλαδώσεις κι επαναλήψεις, πίνακες, συμβολοσειρές, συναρτήσεις και εμβέλεια / διάρκεια ζωής μεταβλητών, δείκτες, σύνθετους τύπους δεδομένων, αναδρομή.

 

Κωδικός: E-CE_U_168
Κατηγορία: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις