ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το μάθημα αποβλέπει στον να εκπαιδεύσει του φοιτητές στις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων με ιδιαίτερη έμφαση στις βιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αποβλήτων, βιομηχανικής και αστικής προέλευχης. Ειδικότερα το μάθημα αποβλέπει στην

•  απόκτηση καλής γνώσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την επεξεργασία αποβλήτων

•  κατανόηση των βασικών αβιοτικής και βιοτικής προέλευσης παραγόντων που καλούμαστε να απομακρύνουμε κατά την επεξεργασία των αποβλήτων

•  ανάλυση των βασικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων διαφορετικής προέλευσης (αστικά, βιομηχανικά κ.α.).

•  κατανόηση των βιολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην επεξεργασία των υγρών και στερεών αποβλήτων και των παραγόντων που καθορίζουν την πραγματοποίηση των διεργασιών αυτών ώστε βελτιστοποίηση τους να οδηγεί σε μέγιστη απόδοση

• κ

Περισσότερα  
Κωδικός: BIO_U_158
Κατηγορία: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας » Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ημερολόγιο