ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας. Παρουσιάζονται οι βασικότεροι περιβαλλοντικοί ρύποι και οι μηχανισμοί με του οποίους οι μικροοργανισμοί τους απομακρύνουν. Στο μεγαλύτερο τμήμα του το μάθημα θα αφιερωθεί στις εφαρμογές της περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας. Έτσι θα περιγραφούν οι αρχές της βιολογικής απορρύπανσης οικοσυστημάτων από ανόργανους και οργανικούς ρύπους με την χρήση μικροοργανισμών (bioremediation) ή φυτών (phytoremediation). Παράλληλα, άλλες εφαρμογές της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων, στην παραγωγή βιοκαυσίμων, στην γεωργία, στην εξόρυξη πετρελαίου και παραγωγής πλαστικών αλλά και σε άλλες βιομηχανίες θα περιγραφούν με κατάλληλα παραδείγματα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

2. Eίδη μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

3. Ο ρόλος των μικροοργανισμών στου βι

Περισσότερα  
Κωδικός: BIO_U_154
Κατηγορία: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας » Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ημερολόγιο