ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: BIO_U_132
Κατηγορία: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας » Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ημερολόγιο