ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο να εμβαθύνει σε θέματα περιβαλλοντικής μικροβιολογίας και να παρουσιάσει στους φοιτητές τα πιο πρόσφατα ευρήματα στον τομέα της περιβαλλοντικής μικροβιολογίας και ειδικότερα τις αλληλεπιδράσεις του μικροβιώματος με το περιβάλλον και τους ανώτερους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς καθώς και τον ρόλο του στην διασπορά γενετικού υλικού, ανθεκτικότητας και λοιπών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ειδικότερα το μάθημα αποβλέπει στην

• Κατανόηση του ρόλου των μικροοργανισμών στην λειτουργία του οικοσυστήματος

• Κατανόηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης των μικροοργανισμών με ανώτερους ζωικούς οργανισμούς και τα φυτά

• Ενίσχυση της αναλυτικής σκέψης των φοιτητών ώστε να αντιλαμβάνονται το είδος της πληροφορίας που παραλαμβάνουν από νεες μοριακές τεχνολογίες και πως μπορούν να της χρησιμοποιήσουν για να δώσουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα στην μικροβιακή οικολογία και στην περιβαλλοντική μικροβιολογία

• Κατανόηση του ρόλου του με

Περισσότερα  
Κωδικός: BIO_U_130
Κατηγορία: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας » Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ημερολόγιο