ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Ι: DESIGNING EMERGENCY - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

MICOCCI FABIANO

Περιγραφή
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - DESIGNING EMERGENCY
Μετεγκατάσταση των οικισμών μετά την καταστροφή στο Θεσσαλικό Κάμπο
Post-disaster relocation of human settlements in the Thessalian Field
 
 
 

Ημερολόγιο