Ύλη και Ποιητική: Διασπορά

ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ ΙΡΙΣ, ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Περιγραφή

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εκπαιδευτικός στόχος του μαθήματος είναι 1) η διευρυμένη κατανόηση του χώρου ως διαδικασίας παραγωγής που διαχειρίζεται κοινωνικές εμπειρίες, γη, υλικά, τεχνικές, 2) η κατανόηση ότι τα καλλιτεχνικά έργα, οι αρχιτεκτονικές μορφές και τα αντικείμενα είναι προϊόντα αλλά και μάρτυρες σύνθετων και συναρπαστικών κοινωνικών διαδικασιών, αποτελέσματα της όσμωσης διαφορετικών κατηγοριών γνώσης κατεργασίας της ύλης, κοινωνικών ανταλλαγών στο χώρο, διατήρησης και μεταβολής ανθρώπινων πρακτικών στη μακρά διάρκεια του χρόνου 3) ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είναι κοινωνική σχέση, συμβάλει στις ανθρώπινες εμπειρίες,  επιτρέποντας ή μη τη διατήρηση της μνήμης, την αναπαραγωγή των συνηθειών, την παραγωγή νέων καθημερινοτήτων και άρα δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε, με ρεαλιστικούς όρους έξω από αυτές (ανθρώπινες εμπειρίες).

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο το  μαθήματος είναι θεωρητικό, ερευνητικό και συνθετικό,. Ζητούνται από τις/τους φοιτήτριες/τες αναπαραστάσεις όπως χάρ

Περισσότερα