Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώσεις

Περάτωση πρακτικής άσκησης μέσω ΟΑΕΔ
- Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024 - 8:41 π.μ. -

Όσοι περατώνετε την πρακτική σας μέσω ΟΑΕΔ εντός του Μαϊου 2024 στέλνετε στο email efthimioud@uth.gr τη βεβαίωση περάτωσης του φορέα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη  με τίτλο email  ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΑΕΔ.

Στη συνέχεια συγκεντρώνετε και τα υπόλοιπα έγγραφα που αναφέρονται στο σύνδεσμο ΕΓΓΡΑΦΑ -> ΟΑΕΔ -> ΠΕΡΑΤΩΣΗ και τα καταθέτετε όλα στη γραμματεία του ΠΣ είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς.