Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώσεις

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ
- Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024 - 7:54 μ.μ. -

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόγραμμα Σπουδών: Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

Λάρισα, 7/3/2024

Στα πλαίσια του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας" και MIS 6004517, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, για την περίοδο από 01/04/2024 έως 30/09/2024 ανακοινώνονται τα εξής:

Συνολικά ένας (1) υποψήφιος κατέθεσε εμπρόθεσμα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά κοινοποιήθηκαν στη σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

( http://pa.uth.gr/2024/02/19/7949/ )

Οι παραπάνω υποψήφιοι αξιολογήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος βάσει των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά διατυπώνονται με σαφήνεια στην υπ’ αρ. 80/13-10-2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ( http://pa.uth.gr/apofaseis_tmimaton_teilar/ ).

Εγκρίνεται η μία αίτηση του φοιτητή και ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν με αριθμό μητρώου φοιτητή (τα 4 πρώτα νούμερα καλυμμένα) (Πίνακας 1).

Ορίζεται δικαίωμα υποβολής ένστασης στα αποτελέσματα εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δηλ. από Πέμπτη 07/3/2024 έως και Δευτέρα 11/03/2024 στη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ κ. Μαργαρό  τηλ. 2410684455

 

Πίνακας 1. Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης υποψηφίων Ακ.Έτους 2023-2024 (φθίνουσα ταξινόμηση).

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
 ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

****145

1961/ΣΕ1/4-3-2024

7,25

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Π.Α Τμήματος

Ευθυμίου Κωνσταντινιά