ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 -

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές,

το μάθημα της Τετάρτης 31/3 δεν θα πραγματοποιηθεί,

η διδάσκουσα,

Γ. Ανδρέου