Πληροφορική Ι

Ανακοινώσεις

Διευκρίνιση για την βαθμολογία στο μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
- Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023 - 9:22 π.μ. -

Διευκρινίζεται ότι για τους κάτωθι φοιτητές δεν υπάρχει βαθμός στο βαθμολόγιο διότι μετά από έλεγχο που έγινε στη γραμματεία σπουδαστικών θεμάτων διαπιστώθηκε ότι ΔΕΝ είχαν δηλώσει το μάθημα στην ηλεκτρονική γραμματεία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση περί δήλωσης μαθημάτων μπορούν να απευθυνθούν στην γραμματεία σπουδαστικών θεμάτων του ΤΔΕ, τηλ. 2410684237.

ΓΚΙΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ              3420282

ΚΑΠΑΤΣΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ        3421368

ΚΑΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ      3420195

ΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       3421366

ΝΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ         3419116

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ       3420387

ΤΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            3419126

ΤΖΑΤΣΚΑ ΗΛΙΑΣ 3421338

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΩΜΑΣ         3420377

ΧΥΣΑ ΕΡΓΚΙΣΤ     3419390