Πληροφορική Ι

Ανακοινώσεις

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι - PYTHON
- Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022 - 6:38 μ.μ. -

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι - PYTHON
Η αντίστοιχη ύλη των βιβλίων: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΩΓΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON» και «Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python» βάσει των εκπαιδευτικών υπό-ενοτήτων που αναφέρονται στα αρχεία παρουσιάσεων 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf και 5.pdf που έχουν αναρτηθεί στο eclass στο φάκελο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.
Οι ερωτήσεις στην τελική εξέταση θα προέρχονται από τις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στα:
1.pdf,
2.pdf,
3.pdf,
4.pdf,
5.pdf (Μόνον οι διαφάνειες 1-16, 19-20, 25-49, 76-78)