Πληροφορική Ι

Ανακοινώσεις

Αλλαγή φροντιστηριακής ομάδας
- Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020 -

Η αλλαγή φροντιστηριακής ομάδας είναι εφικτή μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους (π.χ. εργαζόμενοι φοιτητές)

Οι φοιτητές αυτοί θα πρέπει να ζητήσουν βεβαίωση από την εργασία τους, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη, όπου θα αναγράφεται συγκεκριμένα ότι κατά τις ώρες που διεξάγεται το μάθημα εργάζονται.

Στη συνέχεια θα πρέπει να σκανάρουν τη βεβαίωση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά με email στον κ. Γιαννίκη και στον κ. Δερβένη.

Τέλος θα ενημερώνονται με email για την έγκριση ή όχι του αιτήματος από τους διδάσκοντες.