Πληροφορική Ι

Ανακοινώσεις

Ομάδες Φροντιστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
- Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020 -

Ανακοινώνονται οι Ομάδες Φροντιστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι βάσει του Επιθέτου των Φοιτητών ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Ι (ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12): επίθετα από  Α έως και Ζ

ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-12): επίθετα από Θ έως και Λ

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-18): επίθετα από Μ έως και Π

ΟΜΑΔΑ ΙV (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-20): επίθετα από Ρ έως και Ω

Επιπλέον, τονίζεται ότι μόνο για σοβαρούς λόγους κάποιος μπορεί να αλλάξει ομάδα αποστέλλοντας από το eclass υπογεγραμμένη βεβαίωση του εργοδότη ότι την ώρα του μαθήματος έχει εργασία.