Παιδαγωγική της ένταξης

ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι:

  1. η κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου της ενταξιακής εκπαίδευσης,
  2. η ανάδειξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρακτικών (τεχνικών και στρατηγικών) για τη δημιουργία ενταξιακών περιβαλλόντων μάθησης, και 
  3. η κριτική προσέγγιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών.

 

ΕΝΤΑΞΗ = ΠΡΟΣΒΑΣΗ + ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 l;k;lklkn b b  hhhhjkklll

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -