ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΑΡΙΑΣ

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης πάνω σε θεωρητικά ζητήματα Αστικής και Κοινωνικής Γεωγραφίας. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση του ρόλου των πόλεων στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο σύστημα, και στην κριτική ανάλυση των σύγχρονων αστικών μετασχηματισμών και προβλημάτων υπό το πρίσμα μίας κοινωνικοχωρικής διαλεκτικής.

Βασικό θεμέλιο αποτελεί η κατανόηση των κεντρικών θεωριών, προσεγγίσεων και μοντέλων της αστικής και κοινωνικής γεωγραφίας και της εξέλιξής τους στο χρόνο.

Παράλληλα διερευνώνται σύγχρονες γεωγραφικές προσεγγίσεις των ελληνικών πόλεων με έμφαση στους παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες αστικοποίησης στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο.

Σημαντική βαρύτητα δίνεται στην επίτευξη συνδέσεων με ζητήματα του σχεδιασμού, και η δυνατότητα εμβάθυνσης/διεύρυνσης της σκέψης των φοιτητών πάνω στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις των πόλεων, και του τρόπου με τον οποίο αυτές αλληλεπιδρούν με τις σύγχρονες πρακτικές παραγωγής του αστικού χώρου

Περισσότερα  

Ημερολόγιο