Προϊστορία

ΣΤΟΧΟΙ: Κατανόηση της σύνδεσης ανάμεσα στην εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτιάς και στη χρήση νέων υλικών. Κατανόηση της ανάπτυξης αφηρημένων εννοιών όπως οι αριθμοί.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ανακάλυψη της φωτιάς. Πρώιμη πρακτική χημεία. Κεραμική. Μεταλλοτεχνία. Πρώιμη πρακτική αστρονομία. Η μέτρηση του χρόνου. Οι αριθμοί. Ενικός, Δυικός, Πληθυντικός αριθμός. Οι τέσσερεις πράξεις της αριθμητικής.

 

Παρουσιάσεις:

Προϊστορία

 

Πολυμέσα:

Προϊστορία