12 Εργαστήριο Ποωδών - Πολυφάγων

Εργαστήριο εντομολογικών εχθρών ποωδών.