12 Ποώδη - Πολυφάγα

Εντομολογικοί εχθροί των ποωδών.