11 Εργαστήριο Εντόμων Καπνού-Ροδακινιάς-Πατάτας

Εργαστήριο εντομολογικών εχθρών καπνού-ροδακινιάς-πατάτας