10 Εργαστήριο Ψυχανθών - Ζαχαρότευτλου

Εργαστήριο των εντομολογικών εχθρών των ψυχανθών και του ζαχαρότευτλου.