9 Καλαμπόκι + Εργαστήριο εντόμων Εδάφους

Εργαστήριο των εντομολογικών εχθρών του καλαμποκιού και εντόμων εδάφους.