8 Εργαστήριο Δημητριακών-Καλαμποκιού- Εντόμων Εδάφους

Εργαστήριο των εντομολογικών εχθρών των δημητριακών του καλαμποκιού και των εντόμων εδάφους.