7 Βαμβάκι Εργαστήριο

Εργαστήριο των εντομολογικών εχθρών του βαμβακιού.