4 Αμυγδαλιά κ.α Εργαστήριο

Εργαστήριο των εντομολογικών εχθρών της αμυγδαλιάς.