4 Αμυγδαλιά κ.α

Εντομολογικοί εχθροί της αμυγδαλιάς.