3 Πυρηνόκαρπα Εργαστήριο

Εργαστήριο των εντομολογικών εχθρών των πυρηνόκαρπων.