2 Μηλοειδή-Εργαστήριο

Εργαστήριο των εντομολογικών εχθρών των μηλοειδών.