Η Επιστημολογία μετά το 1950

ΣΤΟΧΟΙ: Η γνώση των βασικών νεότερων θεωριών για την εξέλιξη της επιστήμης και πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: Η θέση Ντυέμ-Κουν. Πολάνυ. Λάκατος: ερευνητικά προγράμματα. Κουν: παραδείγματα, η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων. Φεγιέραμπεντ: μεθοδολογικός αναρχισμός. Εργαλειοκρατία. Κριτικός ρεαλισμός. Μη αναπαραστατικός ρεαλισμός.