Η Επιστημολογία από το 1800 έως το 1950

ΣΤΟΧΟΙ: Η γνώση των επιστημολογικών θεωριών της περιόδου και η συσχέτισή τους με τις νέες επιστημονικές θεωρίες.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μίλλ, Χέρσελ, Χιούελ, Πουανκαρέ. Ο κύκλος της Βιέννης. Πόππερ. Νάγκελ.