Η Γέννηση της Βιολογίας

ΣΤΟΧΟΙ: Η γνώση των συνθηκών γέννησης της βιολογίας. Η κατανόηση των αντιρρήσεων σε αυτήν και των εξελίξεων στα παράλληλα επιστημονικά πεδία. Η κατανόηση της αναγέννησης της βιολογίας και της σύγχρονης ταχύτατης προόδου της.

 

Λέξεις Κλειδιά: Η έννοια της προόδου. Το μικροσκόπιο. Λέβενχοεκ, Καμεράριους, Λινναίος, Σπαλαντζάνι. Λαμάρκ. Παλαιοντολογία και γεωλογία, Στένο και Χάττον. Το ταξίδι του Χάμπολντ. Η θεωρία του Μάλθους. Δαρβίνος: το ταξίδι με το Μπήγκλ, η καταγωγή των ειδών, η καταγωγή του ανθρώπου. Μέντελ: ο πατέρας της γενετικής. Κυτταρολογία, βακτήρια. Εξελικτική βιολογία, ανακάλυψη του DNA, μοριακή βιολογία, γενετική μηχανική.