Η Επιστημονική Επανάσταση

ΣΤΟΧΟΙ: Η κατανόηση της αλλαγής παραδείγματος από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα και της τελικής μορφής της νέας επιστήμης όπως διαμορφώθηκε από τα γραπτά του Νεύτωνα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αντιρρήσεις στον Πτολεμαίο. Αντιρρήσεις στον Αριστοτέλη. Κοπέρνικος. Το Κοπερνίκειο σύστημα. Βράχιος. Κέπλερ. Οι νόμοι της πλανητικής κίνησης. Γαλιλαίος. Το τηλεσκόπιο. Ο κόσμος του Γαλιλαίου. Καρτέσιος. Η έννοια της αδράνειας, Το πείραμα του Μαγδεμβούργου. Νεύτων. Οπτική. Η βαρυτική θεωρία. Ο κόσμος του Νεύτωνα. Αιτιοκρατία.