Αριστοτέλης

ΣΤΟΧΟΙ: Η γνώση των θεωριών του Αριστοτέλη και ο τρόπος με τον οποίον επέδρασαν στην ανθρώπινη σκέψη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αριστοτέλειος ορισμός της επιστήμης. Ο Αριστοτέλης ως συγγραφέας. Η συνεισφορά του Αριστοτέλη στην επιστήμη: χημικός, ζωολόγος, βοτανολόγος, φυσικός. Η αριστοτέλεια μέθοδος: επαγωγή και απαγωγή. Η επίδραση του Αριστοτέλη στην επιστήμη.

 

Παρουσιάσεις:

Αριστοτέλης

 

Πολυμέσα:

Αριστοτέλης