Η Αρχαία Ανατολή

ΣΤΟΧΟΙ: Κατανόηση των πρώτων μαθηματικών συστημάτων και της πρώιμης αστρονομίας με την εφαρμογή της στην τήρηση του ημερολογίου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μαθηματικά της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας, της Ινδίας, της Κίνας. Ημερολόγια της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας, της Μεσοαμερικής. Βαβυλωνιακή αστρονομία.

 

Παρουσιάσεις:

Η Αρχαία Ανατολή

 

Πολυμέσα:

Η Αρχαία Ανατολή