Η εθνογραφία έξω από το πανεπιστήμιο ΙΙ. Το μουσείο

Η ενότητα εστιάζει στη σχέση της ανθρωπολογίας με τη μουσειολογία. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στη διεπιστημονική προσέγγιση στο σχεδιασμό μιας έκθεσης για την ιστορία του Βόλου στο νέο Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Η διάλεξη γίνεται επί τόπου στο μουσείο, με την εισήγηση της Ελένης Μπουμπάρη, απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΙΑΚΑ και αρχιτέκτονας.

Λέξεις-κλειδιά: μουσειολογία, διαδραστικές εκθέσεις, ανθρωπολογία και προφορική ιστορία.

Εισήγηση: Ελένη Μπουμπάρη

 


 

Ethnography beyond the academy II: The museum

This section focuses on the place of anthropology in the museum. Our case study is the interdisciplinary exhibition on the history of Volos that recently opened at the new Museum of the City of Volos. The lecture for this section will be given on-site at the museum by Eleni Boubari, an architect and graduate of the IAKA Master’s Program.

Keywords: museum studies, interactive exhibits, anthropology and oral history.

Lecture: Eleni Boubari