Η εθνογραφία έξω από το πανεπιστήμιο Ι. Πόλεμος και μπίζνες

Σε αυτή τη διάλεξη θα συζητήσουμε την έννοια της εθνογραφικής έρευνας όπως αυτή γίνεται αντιληπτή έξω από το πανεπιστήμιο. Συχνά, η εθνογραφία αποκτά ριζικά διαφορετικά νοήματα στο πλαίσιο άλλων θεσμών όπως ο στρατός, το marketing και το design. Θα συζητήσουμε τις διαφορές, καθώς επίσης και δεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω εφαρμογές της εθνογραφικής πρακτικής.


Λέξεις-κλειδιά: εφαρμοσμένη ανθρωπολογία, δεοντολογία, πολιτική της γνώσης

Εισήγηση: Πηνελόπη Παπαηλία