Ψηφιακή Ιστορία

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα ασχοληθούμε με την ψηφιακή ιστορία. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τι σημαίνει ψηφιακή ιστορία και ποια είναι τα κεντρικά της χαρακτηριστικά. Επίσης, θα εξετάσουμε την ιστορία της ίδιας της ψηφιακής ιστορίας και τις συσχετίσεις της με ψηφιακές τεχνολογίες όπως οι βάσεις δεδομένων, το υπερκείμενο και τα ψηφιακά δίκτυα.

Λέξεις κλειδιά: Βάσεις δεδομένων, δίκτυα, υπερκείμενο, συνεργασία, πολυμεσικά και πολυτροπικά ιστορικά προϊόντα.

Εισήγηση: Δημήτρης Μπιλάλης & Δέσποινα Βαλατσού

Παρουσιάσεις:

Ψηφιακή Ιστορία

 

Πολυμέσα:

Ψηφιακή Ιστορία