Ανταλλαγή

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα εξετάσουμε τις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της οικονομίας δίνοντας έμφαση στην έννοια της ανταλλαγής. Θα αναφερθούμε στη συνδιαλλαγή μεταξύ του μοντέλου του homo economicus και του homo reciprocans και θα εξετάσουμε κριτικά την κλασική οικονομική θεωρία ως προϊόν της καπιταλιστικής κοινωνίας. Εν συνεχεία θα παρουσιάσουμε τις βασικές ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του οικονομικού.

Λέξεις κλειδιά: οικονομική ανθρωπολογία, πότλατς, ανταλλαγή, αμοιβαιότητα, υποχρέωση, Mauss.

Παρουσιάσεις:

Ανταλλαγή