Τελετουργία

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα εστιάσουμε στην έννοια της τελετουργίας. Θα αναφερθούμε σε ανθρωπολογικές προσεγγίσεις θρησκευτικών, αλλά και καθημερινών ανεπίσημων τελετουργιών, περνώντας εν συνεχεία στην ανάλυση των διαβατήριων τελετουργιών και της έννοιας της επιτέλεσης.

Λέξεις κλειδιά: διαβατήριες τελετές, σπουδές στην επιτέλεση, εθνικές τελετουργίες, συμμετοχή, χώρος και χρόνος της επιτέλεσης.

Παρουσιάσεις:

Τελετουργία