Συγγένεια

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα αναφερθούμε στη συγγένεια ως αντικείμενο ανθρωπολογικής μελέτης. Συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε στις ποικιλόμορφες ιστορικές και πολιτισμικές εκφάνσεις των συγγενικών δεσμών και θα εξετάσουμε κριτικά τις αναγωγικές αναγνώσεις που τοποθετούν τον πολιτισμό στο επίπεδο της βιολογίας και της φύσης.

Λέξεις κλειδιά: Συγγένεια, τεχνητή/πνευματική συγγένεια, ομάδες καταγωγής, γάμος.

Παρουσιάσεις:

Συγγένεια & Γάμος