Ιστορία και Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα εξετάσουμε την ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Θα αναφερθούμε στις ομοιότητες της ανθρωπολογίας με άλλες κοινωνικές επιστήμες όπως η κοινωνιολογία, η ψυχολογία και η ιστορία, αλλά και στις ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν από αυτές. Τέλος, θα αναπτύξουμε διεξοδικά τη μεθοδολογία της κοινωνικής ανθρωπολογίας εστιάζοντας στις έννοιες της εθνογραφικής έρευνας, της συμμετοχικής παρατήρησης και του πεδίου.

Λέξεις κλειδιά: ιστορία της ανθρωπολογίας, διαφωτισμός, ποιοτική έρευνα, εθνογραφία, πεδίο, συμμετοχική παρατήρηση, εμπειρισμός.