Η έννοια του πολιτισμού

Αυτη η θεματική ενότητα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές έννοιες της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Εξετάζουμε τις έννοιες του πολιτισμού, της πολιτισμικής και γλωσσικής σχετικότητας, της πολιτισμικής σύγκρισης, της κοινωνικοποίησης, του εθνοκεντρισμού και της φύσης.

Λέξεις κλειδιά: πολιτισμική ποικιλομορφία, ετερότητα, πολιτισμικός σχετικισμός, πολιτισμός, κοινωνία.