Η εικονογραφία του θανάτου, της λατρείας και της πόλης. Αττικά επιτύμβια, αναθηματικά και ψηφισματικά ανάγλυφα 5ου και 4ου αι. π.Χ.

H νομοθεσία κατά των πολυτελών επιτύμβιων αναγλύφων που επιβλήθηκε στην Αθήνα στο τέλος του 6ου αι. π.Χ. από την Κλεισθένειο δημοκρατία, σταμάτησε την παραγωγή και των αναθηματικών αναγλύφων των αρχαϊκών χρόνων. Μετά από το τέλος των εργασιών στον Παρθενώνα και ιδίως κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, ξαναρχίζει η παραγωγή και των δύο αυτών κατηγοριών ανάγλυφων αθηναϊκών μνημείων, ενώ εμφανίζεται και μια νέα κατηγορία αναγλύφων, τα ψηφισματικά ανάγλυφα, τα οποία οφείλουν την ύπαρξή τους στους θεσμούς της δημοκρατικής πόλης. Οι δύο πρώτες κατηγορίες αναγλύφων, τα αττικά επιτύμβια και αναθηματικά ανάγλυφα σταματούν κατά κανόνα στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. με την απαγορευτική νομοθεσία του Δημητρίου Φαληρέα.

 

Λέξεις Κλειδιά: επιτύμβιο ανάγλυφο Ηγησούς, επιτύμβιο ανάγλυφο νέου του Ιλισσού, αναθηματικό ανάγλυφο του Νεοπτολέμου, ψηφισματικό ανάγλυφο με τον Δήμο και τη Δημοκρατία.