Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία.

Τα Πανελλήνια ιερά, Ολυμπία, Δελφοί, Ισθμία και Νεμέα αναπτύχθηκαν ουσιαστικά τον 8ο αι. π.Χ., ενώ προσέλαβαν τον βασικό χαρακτήρα τους στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Συνδυάζουν τη λατρεία μειζόνων θεοτήτων του Ολυμπιακού κύκλου, κυρίως του Διός, του Απόλλωνα, του Ποσειδώνα, και της Αθηνάς με τους αθλητικούς αγώνες. Από αυτά μελετάμε τα δύο κυριότερα, της Ολυμπίας και των Δελφών και εξετάζουμε την τοπογραφία και τη μνημειακή ανάπτυξή τους στον 5ο και 4ο αι. π.Χ. Η έμφασή τους είναι στη συγκριτική εξέταση όσον αφορά το χαρακτήρα της λατρείας, μιας ή περισσότερων θεοτήτων, τον αριθμό των ναών, την ύπαρξη και τη διάταξη Θησαυρών, την παρουσία και το είδος των βωμών, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, την παρουσία των διοικητικών κτηρίων, τα στοιχεία ηρωολατρείας, και τέλος τη λειτουργία θεάτρου ή μαντείου.  

 

Λέξεις Κλειδιά: ναός Απόλλωνος, Θησαυρός Σιφνίων, Θησαυρός Αθηναίων, Ηραίο, ναός Διός, ΄Αλτις, Στάδιο, άνδηρο Θησαυρών, Φιλιππείο.