Ο Πολύκλειτος και η σχολή χαλκοπλαστικής του Άργους.

Ο Πολύκλειτος, περίπου σύγχρονος του Αθηναίου Φειδία, ήταν χαλκοπλάστης με έδρα το Άργος. Υπήρξε καινοτόμος και εισήγαγε μία σειρά από νεωτερισμoύς στη γλυπτική δημιουργία. Η κυριότερη μεταβολή είναι ότι εισήγαγε ένα νέο μοτίβο στήριξης διαφοροποιώντας εντονότερα τη λειτουργική διαφοροποίηση των σκελών ως προς τη στήριξη του κορμού. Το άνετο σκέλος ανακουφίζεται πλήρως από το βάρος και έρχεται προς τα πίσω πατώντας με τα άκρα των δακτύλων. Αντίστοιχα το φέρον χέρι είναι αυτό που αντιστοιχεί στο άνετο σκέλος και το ελεύθερο χέρι αντιστοιχεί στο στάσιμο σκέλος. Η κεφαλή στρέφεται προς το φέρον/στάσιμο σκέλος. Αυτός είναι ο πολυκλείτιος κανόνας της ζύγισης που ενισχύει τον χιασμό των κινήσεων (ανέβασμα ισχίου φέρουσας πλευράς και κατέβασμα ώμου, και αντίθετα χαμήλωμα ισχίου και άνοδος ώμου στην άνετη πλευρά του σώματος). Ένα άλλο χαρακτηριστικό των έργων του Πολυκλείτου είναι το ορθογώνιο σχήμα που δίνει στους μυς του σώματος. Κατασκεύασε πολλά αγάλματα αθλητών και λιγότερες παραστάσεις θεών και ήταν διάσημος στην αρχαία παράδοση. Δημιούργησε σχολή και οι μαθητές του έδρασαν στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ.    

 

Λέξεις Κλειδιά: πολυκλείτιο μοτίβο στήριξης, ζύγιση, χιασμός κινήσεων, δορυφόρος, αυτοδιαδούμενος αθλητής.