Πριν την ανθρωπολογία της μουσικής

Το πρώιμο ενδιαφέρον για τη μελέτη των "εξωδυτικών" μουσικών. Οι προ-επιστημονικές μελέτες και η παραγωγή της ετερότητας. Η Ευρώπη και η επινόηση της μουσικής "του υπόλοιπου κόσμου" στα πλαίσια της αποικιοκρατίας και της κοσμοθεωρίας του Διαφωτισμού. Ο οριενταλισμός στη λόγια Ευρωπαϊκή μουσική: συναντήσεις της Δύσης με τους "άλλους".                                                                                                  

Λέξεις κλειδιά: αποικιοκρατία, διαφορετικότητα, διαφωτισμός, οριενταλισμός.