Τί είναι μουσική;

Εισαγωγή στον ανθρωπολογικό προβληματισμό για τη μελέτη της μουσικής. Διατύπωση βασικών ανθρωπολογικών ερωτημάτων με βάση παραδείγματα.

Λέξεις κλειδιά: επιστημολογία, μουσική

Παρουσιάσεις:

Τί είναι μουσική;