Μετά τη Γενοκτονία: Ελλάδα, Ισραήλ, ή αλλού Ι

Ενώ είναι σύνηθες η μελέτη της εβραϊκότητας στην Ελλάδα, αλλά και αλλού στην Ευρώπη, να σταματά συμβατικά στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, το σεμινάριο αυτό ασχολείται εκτενώς με την ιστορία «μετά». Συζήτηση για τις γεωγραφικές διαδρομές της ελληνικής εβραϊκότητας στη μεταπολεμική εποχή, είτε μέσα στην ελληνική επικράτεια, είτε μέσα από τη μαζική φυγή στο Ισραήλ, ή σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας Εβραίος στην Ελλάδα μεταπολεμικά, τι σημαίνει να είσαι Έλληνας Εβραίος εκτός ελληνικής επικράτειας, πώς η φυγή / το ταξίδι αλλάζει τις σημασιοδοτήσεις της ελληνικότητας και της εβραϊκότητας, τι σημαίνει η ανασυγκρότηση της ζωής ένθεν και ένθεν.

Λέξεις-κλειδιά: Εβραϊσμός / μεταπολεμική Ελλάδα, ανασυγκρότηση κοινοτήτων, φυγή στο Ισραήλ, Έλληνας Εβραίος εκτός Ελλάδας